Lokalisering

• Uppdaterad 2022-10-01 •

I +life kan du välja att följa kategorier av innehåll, det resulterar i att du får till dig saker som bör intressera dig baserat på de valen.

Innehållet du får till dig är till en viss gräns lokaliserat, efter hand att appen utvecklas kommer du att få se mer riktat innehåll som passar dig baserat på var du finns.
Exempelvis kan information om konserter på Gröna Lund gå ut till dig som bor i Stor-Stockholmsområdet, medan information om vad som händer på Liseberg kommer gå till dig i Göteborg med omnejd.

Att rikta innehåller är ett sätt att hålla nere det som inte är direkt relevant och på så sätt reducera ’bruset’ som vi annars riskerar att orsaka. Vi vill bara publicera relevant information till de som vill ha den.