Språkstöd

• Uppdaterad 2022-10-01 •

+Life har just nu stöd i appen för att välja ett av språken:

  • Svenska
  • Engelska
  • Turkiska

Det påverkar gränssnittet i appen men inte själva innehållet. Då appen ännu är under utveckling kommer fler språk tillkomma efter behov, närmast i tur ligger de nordiska språken. Därefter de större språken som Tyska, Spanska, Franska och Portugisiska. Innehåll som är skrivet på ett visst språk kommer dock inte att ändras utan blir opåverkat.

Appinställningar

Appspråk

Välj språk

Man väljer enkelt språk för appen under meny, Inställningar, App språk och det slår igenom direkt i hela appen.