Cloud Architecture

Azure Solutions Architecture Expert, Cybersecurity Architect

'Thomas har hjälpt oss på ett fantastiskt sätt under vår resa till molnet och Azure. Han har fått oss att känna oss trygga hela vägen och sett till att vi nu kan ta oss vidare själva.'
(Ett av Europas största noterade bostadsbolag)

Candelit Consulting

Kontakt på thomas@candelit.se eller info@candelit.se
Tillgänglig endast för mindre insatser

En Stjärna

En av branschens skickligaste Azure arkitekter?
Candelit Consulting består av Thomas Odell Balkeståhl, Azure infrastrukturarkitekt
Med lång erfarenhet av att planera, designa och genomföra uppbyggnad och migrering av stora globala organisationers infrastruktur till Azure.
Fullt certifierad (8 inom Azure) | 27 års erfarenhet | F.d. Microsoft | F.d. Microsoft MVP | Egna bolagets lösningar helt i Azure

Genom att anlita Candelit Consulting får du:


Erfarenhet

Erfarenhet vunnen från att vara ansvarig arkitekt i ett flertal genomförda molnmigreringar, med olika typer av förutsättningar, hybrid, cloud only, carve-out. Med olika mål, ekonomiska, effektivitet, innovation, automation, o.s.v.
Thomas har 25 års erfarenhet av att jobba med Microsofts lösningar och produkter, de senaste 10 åren till stor del inom olika typer av molnlösningar.
Primärt fokus ligger på att driva igenom molnmigreringar av större organisationer, i dessa projekt tillkommer ofta även delar inom produktivitet, nätverk, affärssystem, databaser, klientutrullningar, samarbetsplattform, utvecklingsplattform, scripting, m.m.
Genom sin långa erfarenhet och de många uppdragen inom vitt skilda branscher, har Thomas även en insikt i hur olika människor och organisationer kan fungera, och anpassar design, planering och ledarstil därefter.

Arbetssätt

Ett nära samarbete med både kundteam och Fasttrack hos Microsoft är en stor fördel i alla projekt. När det rör Azure så finns om storleken på organisationen är rätt, möjligheten att koppla in Microsofts Azure Fasttrack team. Det ger möjlighet att få svar på 'omöjliga' frågor, att kunna verifiera teorier och att kunna få en grundlig genomgång av nya tekniker. Att alltid ha en nära och ärlig relation med Microsoft i dessa stora projekt, är en hygienfaktor och en väg till en tryggare vardag.
Gemensamma genomgångar, i uppsättning av nya infrastruktur områden, är det en fördel om nyckelpersonal kan göra detta tillsammans. Alla höjer sin kunskapsnivå och får svar på sina frågor. När man sen ska ta hand om den nya miljön var man med och satte upp den, det minskar beroendet av externa konsulter och ger en helt annan självsäkerhet i den egna organisationen.

Kompetenshöjning

Kunskapsöverföring är en självklar del av arbetet i alla projekt. Då det inom de flesta organisationer saknas erfarenhet inom moln och Azure är det alltid en del av uppdraget att se till att kundens egen personal blir både inspirerade, och höjer sin kunskap så att man till slut kan stå på egna ben. Ni får hjälp att höja kunskapsnivåerna inom Azure, Nätverk, Office 365 och Windows 10, och även hjälp med att certifiera den egna personalen, det finns studiesätt man lär sig efter att ha tagit 35 certifieringar själv, som gör processen lättare och genomförandet mer framgångsrikt.

Certifieringar

Thomas innehar själv 39 Microsoft certifieringar vilket visar på ett stort driv och en stor nyfikenheten inför nya innovationer, något som alltid brukar smitta av sig på kundens egen personal. Mycket tid läggs på omvärldsövervakning som delas med kund i anpassad, filtrerad och vid behov, förenklad och förklarad form. (Klicka på badgen för att verifiera)
AZ-204 - Microsoft Azure Developer Associate DP-900 - Microsoft Azure Data Fundamentals SC-100 - Microsoft Cybersecurity Architect AZ-700 - Microsoft Azure Networking Solutions AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals AZ-103 - Microsoft Azure Administrator AZ-500 - Microsoft Azure Security Technologies AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals 70-331 - Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 70-412 - Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 70-411 - Administering Windows Server 2012 70-410 - Installing and Configuring Windows Server 2012 70-668 - PRO: Microsoft SharePoint 2010, Administrator 70-667 - TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring 70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional 70-296 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSE Certified on Windows 2000 70-292 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment for an MCSA Certified on Windows 2000 70-219 - Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure 70-240 - Microsoft Windows 2000 Accelerated Exam for MCPs Certified on Microsoft Windows NT 4.0 70-029 - Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 7.0 70-100 - Analyzing Requirements and Defining Solution Architectures 70-175 - Designing and Implementing Distributed Applications with Microsoft Visual Basic 6.0 70-176 - Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual Basic 6.0 70-028 - Administering Microsoft SQL Server 7.0 70-079 - Implementing & Supporting the Microsoft Internet Explorer Admin Kit for Microsoft IE 4.0 70-059 - Internetworking with Microsoft TCP/IP on Microsoft Windows NT™ 4.0 70-068 - Implementing and Supporting NT™ Server 4.0 in the Enterprise 70-081 - Implementing and Supporting Microsoft Exchange Server 5.5 70-078 - Implementing and Supporting Microsoft Proxy Server 70-073 - Implementing and Supporting NT™ 4.0 Workstation 70-067 - Implementing and Supporting NT™ Server 4.0 70-077 - Implementing and Supporting Microsoft Internet Information Server 3.0 and Index Server 1.1 70-058 - Networking Essentials 70-053 - Microsoft TCP/IP for Microsoft Windows NT™ Exam 70-043 - Implementing and Supporting Microsoft Windows NT™ Server 3.51 70-042 - Implementing and Supporting Microsoft Windows NT™ Workstation 3.51 70-063 - Implementing and Supporting Microsoft Windows 95 70-039 - Microsoft® Excel 5.0 for Windows™ Exam

Kontaktnät

Thomas har assimilerat ett stort kontaktnät, både från tidigare kunder, kollegor, leverantörer och på Microsoft, där Thomas själv varit anställd under en åttaårs period. Med bakgrund i ett 10-tal av de främsta konsultfirmorna i Sverige finns en stor lista av kontakter. Det Thomas själv inte kan, hittar han någon annan som verkligen kan och som är bra att jobba med. Att ta hjälp utifrån görs utifrån en kritisk granskning, så att det är en bra person med rätt inställning, som också kan och har djup o lång erfarenhet. Här kan man anlita extern hjälp direkt mot dennes bolag eller som underkonsult till Candelit Consulting.

Partner

Candelit Consulting är självklart en Microsoft Partner, och trots vår blygsamma storlek har vi ett stort kontaktnät inom partner och säljdelen på Microsoft, det genom ett aktivt arbete inom olika roller, kring SharePoint, Office 365 och de senaste åren Azure i olika former. Kontakta oss gärna om ni har ett behov, eller känner att ni vill veta mer om vilken typ av hjälp ni kan få. Referenser från tidigare nöjda kunder finns att få på begäran.

Kontakta oss

Kontakt på thomas@candelit.se eller info@candelit.se