Profil Listor

Visst innehåll i +life är kategoriserat som 'Profil' och är egentligen det som är permanent och som hör direkt till dig.
Det innehållet kan du nå på samma sätt som allt innehåll genom listsidan eller genom att söka, men det finns också en speciell yta just för detta.

Till 'Profil' räknas:
Din partner, dina barn, dina fordon, dina kort, dina resor, dina husdjur, din bucket list och dina olika arbetsplatser.
(Partner har ingen lista, då vi bara håller en partner i taget i +life)

De olika listfiltren ger även lite olika sortering baserat på vilket innehåll det är. Om du inte vill se någon speciell typ av innehåll, kan du istället välja att se det du senast ändrat eller skapat.

Exempel med steg för steg nedan:

  • Din Bucket list
  • Dina Resor
  • Dina Fordon

Du når listorna genom att från startsidan klicka på listsymbolen, längst ned till höger. På Listsidan klickar du på 'Listor' för att göra dina val.

För att få fram rätt lista:

1 Lista min Bucket List:
Gå till startsidan, klicka på ’Meny’ ikonen (tre streck), välj sedan ’Profil’ i menyn
Klicka sedan på ikonen för 'Bucket list'
I listan visas nu alla dina inlägg i din Bucket list, sorterade efter den position som du satt. I listan visas per inlägg Namn, datum du satt som mål, position i listan samt bild nummer 1.

Start/Meny

Profil

Bucket list

Viola!

2 Lista mina Resor:
Gå till startsidan, klicka på ’Meny’ ikonen (tre streck), välj sedan ’Profil’ i menyn
Klicka sedan på ikonen för 'Resor'
I listan visas nu alla dina inlagda resor, sorterade efter datum när de gjordes.

Start/Meny

Profil

Resor

Viola!

3 Lista mina Fordon:
Gå till startsidan, klicka på ’Meny’ ikonen (tre streck), välj sedan ’Profil’ i menyn
Klicka sedan på ikonen för 'Fordon'
I listan visas nu alla dina inlagda fordon, sorterade efter datum du skaffat fordonet.

Start/Meny

Profil

Fordon

Viola!